We don’t pay our workers what they are owed, so our website is down until bills are paid.

Vi betalar inte våra anställda vad de är skyldiga, så vår hemsida är nere tills skulder är betalda.